Talen Vastgoedonderhoud

Uw bewoners

Start uw project? Dan werken wij dagelijks in en om het huis van uw bewoners. Een spannende periode voor hen. Begrijpelijk dat zij dat als belastend ervaren. Wat helpt is een soepele samenwerking, afstemming en communicatie met uw bewoners. Wij hebben hier veel ervaring mee en brengen die graag in uw onderhoudsproject in. Afhankelijk van de aard en omvang van uw project zetten wij de onderstaande tools in.

|  Onze prettige werkwijze beperkt overlast bij uw bewoners  |

Informatieavond

Wij starten met een inhoudelijke en duidelijke informatieavond voor de bewoners. Alle bewoners worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst leggen wij alles over het project helder en duidelijk uit. Ook geven we schriftelijke informatie over de werkzaamheden mee. Zo weten uw bewoners waar zij rekening mee kunnen houden.

Uw bewoners betrekken wij bij het project

Wij leren uw bewoners kennen en uw bewoners leren Talen Vastgoedonderhoud kennen. Wij bieden gelegenheid voor vragen en, waar het kan, beantwoorden wij deze. Of we doen, in overleg met u als opdrachtgever, een terugkoppeling. Niet vanaf een afstand en formeel, maar persoonlijk en professioneel. Het resultaat hiervan? Door onze ruime ervaring met bewonersparticipaties bereiken wij een constant hoge bewonerstevredenheid. Bij projecten waar wij verantwoordelijk zijn voor het behalen van voldoende draagvlak scoren wij ruim boven de 70%: scores van 95% en hoger zijn geen uitzondering.

Warme opname

Eerst maakt elke bewoner persoonlijk kennis met onze bewonersbegeleider en/of uitvoerder. Daarna maken we met elke bewoner individueel een afspraak voor een warme opname. Tijdens deze opname lichten we alle technische maatregelen toe en we brengen de fysieke staat van de woning in kaart. Daarnaast kijken we naar de persoonlijke omstandigheden van de bewoner. We hebben oog voor uw bewoner, bieden een luisterend oor en zo nodig een helpende hand. Met al onze ervaring en deskundigheid begeleiden en ondersteunen wij uw bewoner tijdens de werkzaamheden. Hierdoor beperken wij de overlast.

Onze vakmensen: vakkundig, vriendelijk en voorkomend

Onze vakmensen zijn uitstekend opgeleid en krijgen regelmatig bijscholing. De laatste methoden en technieken beheersen zij als eersten. Zij beschikken over alle benodigde competenties. Niet voor niets is Talen Vastgoedonderhoud in 2015 uitgeroepen tot Beste Werkgever in de Bouw en Infrastructuur. Mensen werken graag bij ons en wij bieden hen een uitdagende werkcultuur.

Naast hun vakkennis en passie voor het vak, tonen onze medewerkers zich tijdens de werkzaamheden ook zeer betrokken bij de bewoners. Dit uit zich in een groot inlevingsvermogen in uw bewoners. Sterker nog: onze vakmensen selecteren wij op hun kennis en hun ruime ervaring met het werken in bewoonde woningen. Tijdens hun werk staan houding, gedrag, empathie en respect voor uw bewoners en hun eigendommen centraal. Een perfecte combinatie van professioneel vakmanschap én aandacht voor uw bewoners.

Tijdens de werkzaamheden zijn onze vakmensen herkenbaar aan hun kleding. Ook kunnen zij zich altijd legitimeren.

Overzichtelijke planning

Alle gemaakte afspraken tijdens de warme opname leggen we vast in een zogeheten meterkastlijst. Hierop kan de bewoner direct terugzien wat er is afgesproken. Op de werkzaamhedenscheurkalender staat per dag aangegeven welke werkzaamheden we uitvoeren, welke mate van overlast er te verwachten is en wat de bewoner zelf moet voorbereiden. Een ideale manier waardoor misverstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook ontvangen uw bewoners een bewonersboekje.

Deskundige bewonersbegeleiding

Onze bewonersbegeleider is hét centrale aanspreekpunt én belangenbehartiger voor uw bewoners. Zij is dagelijks bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Zij weet uit de eerste hand wat er leeft onder uw bewoners. Dat is belangrijk, want elke bewoner is uniek. Zo houdt de bewonersbegeleider de bewoners persoonlijk op de hoogte over wat er wanneer gaat gebeuren in hun woning. Ook reageert zij snel op vragen en klachten. Bij specifieke bewonerswensen zoekt zij naar maatwerkoplossingen.

Altijd rechtstreeks bereikbaar

Heeft een bewoner vragen, een klacht of een opmerking? Dan is hij of zij meer dan welkom bij onze bewonersbegeleider. Ook kunnen zij het inloopspreekuur van de bewonersbegeleider bezoeken in het speciaal daarvoor ingerichte informatiecentrum op het bouwterrein. Het informatiecentrum is tevens een ontmoetingspunt en voor iedereen uit de buurt toegankelijk.

 

Direct hulp bij klacht of calamiteit

Talen Vastgoedonderhoud laat uw bewoners niet zitten bij een calamiteit. Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar. Onze medewerkers zijn al onderweg! Ook buiten werktijden en in het weekend. Klachten van bewoners lossen we dus snel, adequaat en naar tevredenheid op. Dat doen we niet alleen tijdens de uitvoering van het project, maar ook na oplevering, conform de onderhoudstermijn.

Wij zijn in 2015, in 2017 én in 2021 uitgeroepen tot Beste Werkgever in de Bouw en Infra.