Talen Vastgoedonderhoud

Bewonersbegeleiding

Onze bewonersbegeleiders Ingrid Aarts, Conny Martens, Miranda de Bruin, Pauline Vos, Ilse Voortman en Hilde Bakker zijn het vaste aanspreekpunt voor de bewoners. Zij behartigen de belangen van de bewoners en zorgen dat het project naar ieders tevredenheid verloopt. Persoonlijk contact staat daarbij centraal.

“Het is van belang dat ik het hele traject meeloop op uw project. Van voorbereidingsfase, tot uitvoering, tot oplevering om de belangen van uw bewoners te behartigen. Het is mijn taak dat bewoners weten wat er staat te gebeuren en ik duidelijk maak waarom het gebeurt, wat de consequenties zijn en waar bewoners rekening mee moeten houden. Kortom, ik ben de schakel tussen uw bewoners en de bouw.”

Ingrid Aarts

Miranda de Bruin

Pauline Vos

Conny Martens

Ilse Voortman

Hilde Bakker

Wij zijn in 2015, in 2017 én in 2021 uitgeroepen tot Beste Werkgever in de Bouw en Infra.