Talen Vastgoedonderhoud

Bewonersbegeleiding

Onze bewonersbegeleiders Ingrid Aarts, Arnout Kemp, Conny Martens en Miranda de Bruin zijn het vaste aanspreekpunt voor de bewoners. Zij behartigen de belangen van de bewoners en zorgen dat het project naar ieders tevredenheid verloopt. Persoonlijk contact staat daarbij centraal.

“Het is van belang dat ik het hele traject meeloop op uw project. Van voorbereidingsfase, tot uitvoering, tot oplevering om de belangen van uw bewoners te behartigen. Het is mijn taak dat bewoners weten wat er staat te gebeuren en ik duidelijk maak waarom het gebeurt, wat de consequenties zijn en waar bewoners rekening mee moeten houden. Kortom, ik ben de schakel tussen uw bewoners en de bouw.”

Conny Martens

Arnout Kemp

Ingrid Aarts

Talen Vastgoedonderhoud behoort tot de top van de beste werkgevers van 2017/2018.