Talen Vastgoedonderhoud

Alert op ouderen

Geplaatst op 22 juni 2018

De Nederlandse bevolking vergrijst. Er zijn meer ouderen én ze blijven langer thuis wonen. Naast het reguliere onderhoud en energetische verbeteringen zijn er vaak aanpassingen nodig om de woning geschikt te maken voor ouderen. Dit heeft gevolgen voor de onderhoudsbedrijven die in en rond de woningen aan het werk zijn. Kundige begeleiding tijdens het project is de sleutel tot succes.

Ouderen vormen een een kwetsbare groep. Zij hebben vaker te maken met gezondheidsbeperkingen en chronische aandoeningen. Er is onder deze groep een aanzienlijk grotere kans op dementie en er wordt meer gebruik van gezondheidszorg. Het goed kunnen omgaan met deze bewoners tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de woning is een vak apart. De bewonersbegeleiders van Talen Vastgoedonderhoud zijn ingesteld op het informeren en bijstaan van oudere mensen die te maken krijgen met werkzaamheden aan hun woning. Zij zorgen ervoor dat deze groep tijdig en duidelijk wordt geïnformeerd over de werkzaamheden. Het is immers een spannende periode voor de bewoners. De bewonersbegeleiders regelen waar nodig een helpende hand,  bijvoorbeeld om (zware) spullen te verplaatsen. Ook zijn ze er alert op dat er voldoende mogelijkheden om te ontsnappen aan de drukte en onvermijdelijke overlast. Mocht er sprake zijn van verwarde personen, dan weten zij hoe zij hiermee om kunnen gaan. Zo zorgen onze bewonersbegeleiders ervoor dat zij na afronding van de werkzaamheden afscheid kunnen nemen van vaak heel tevreden bewoners.

Lees hier het artikel van Atriensis over ouderen en verduurzamen (inclusief waardevolle tips).

Wij zijn in 2015 én in 2017 uitgeroepen tot Beste Werkgever in de Bouw en Infra.